Vážený športový priateľ, partner

Hokejbal sa už dávno stal súčasťou slovenskej športovej scény a patrí medzi športové disciplíny, ktoré svojimi úspechmi rozšírili pole pôsobnosti slovenských reprezentantov na svetových podujatiach. Za posledné roky dosiahol hokejbal stúpajúcu tendenciu a dravo sa presadzuje aj medzi takými športovými disciplínami ako sú hokej, futbal, hádzaná či atletické disciplíny. Nie je to síce olympijsky šport, ale i napriek tomu si za posledné desaťročie vydobyl svoje miesto medzi 20 tkou najmasovejších športov na Slovensku.

V našom meste Martin patrí hokejbal čo sa týka popularity medzi prvých 5 športov a náš amatérsky hokejbalový klub patrí každoročne už 29 rokov medzi tie najlepšie a najpopulárnejšie. Reprezentujeme svoje mesto a svojich partnerov na najväčších a najvýznamnejších podujatiach na domácej i medzinárodnej scéne, kde dosahujeme tie najlepšie umiestnenia. Uvedomujeme si však, že to nie je len samotnou prácou funkcionárov a hráčov klubu, ale v prvom rade podmienkami, ktoré klub pre svojich členov vytvára. Preto sme nesmierne radi za našich reklamných partnerov, ktorí nám za štvrťstoročie stáli po našom boku a boli tými, na ktorých sme sa vždy mohli spoľahnúť.

Hokejbalový klub Imperial Vitamins Martin vstupuje v tomto roku už do 30 roku svojej existencie a právom si môžeme myslieť, že je to vek mladého dravého človeka, ktorý už má za sebou dôležité skúsenosti pre svoj nasledujúci rast. Klub pred dvomi rokmi začal s generačnou výmenou hráčov a po rokoch slávy a úspechov sa očakával mierny ústup z vydobytých pozícií. No aj vďaka skúsenostiam a  citlivého prístupu sa už v tomto období kryštalizuje a naberá na sile, ktorá ho zdobila v časoch jeho najväčšej slávy. Najvyššia slovenská hokejbalová súťaž a jej účastníci sa za posledné roky vyrovnali a aj v sezóne 2015/2016 sa očakáva kvalitatívny rast nielen samotnej súťaže ale aj jej účastníkov.

Náš hokejbalový klub by chcel v tejto narastajúcej konkurencii získať svoje stabilné miesto a aj do ďalšieho obdobia chce pre mesto Martin a priaznivcov hokejbalu prinášať čo najväčšiu radosť a úspechy.

Veríme preto, že sa aj vy stanete našim stabilným partnerom, investujete do značky extraligového hokejbalové reprezentanta mesta Martin svoje prostriedky a budete našim partnerom pri získavaní čo najlepších úspechov v v najbližšom období.

 

Tešíme sa na spoluprácu ďakujeme!!!

 

vedenie klubu

PONUKA HOKEJBAL.pdf (1,3 MB)